Adaptační kurzy pro třídní kolektivy

Co je adaptační kurz?

Adaptační kurz je forma skupinové práce s třídním kolektivem. U nově vniklých nebo změněných (sloučení tříd, příchod nových nebo odchod stávajících spolužáků) kolektivů je cílem vzájemné seznámení kolektivu žáků a třídního učitele, podpora vytvoření pozitivních vztahů a funkčních pravidel třídy. Žáci si osvojují schopnost spolupráce ve skupině, poznávají ostatní spolužáky a zároveň respektují svoje vlastní hranice a potřeby.

Kdy dělat adaptační kurz?

Zorganizovat adaptační kurz je vhodné zejména v případech, kdy třída zcela nově vzniká, dochází ke spojování tříd nebo když do třídy přicházejí nový spolužáci. Vzhledem k tomu je adaptační kurz vhodný zejména pro 6. ročníky ZŠ a 1. ročníky SŠ.

Adaptační kurz pomáhá také třídám, ve kterých jsou narušeny vztahy, a to jak mezi spolužáky, tak mezi žáky a třídním učitelem nebo dalšími učiteli.

Jak to vypadá? Co se tam dělá?

Adaptační kurzy probíhají standardně mimo prostředí školy jeden až pět dní. Využívají se metody zážitkové pedagogiky, učení hrou a reflexe programu. Kurz má hlavní tematickou linii, která (podobně jako na letních dětských táborech) spojuje programu kurzu do smysluplného celku.

Cíle adaptačního kurzu

Kromě obecných cílů (seznámení spolužáků, vytvoření pravidel třídy, nastartování pozitivních vztahů atd.) je naší prioritou, aby si každé dítě mělo pozitivní interakci s každým spolužákem a třídním učitelem. Tuto pozitivní zkušenost pak může přenést do školního prostředí. Třídní učitel má možnost poznat děti mimo rámec školního prostředí.

Adaptační kurzy 10.-14.9.2017... o děti se budou starat:

tenkl-tomasTomáš Tenkl - Garant adaptačního kurzu
Jmenuji se Tomáš Tenkl, je mi 27 let. Vystudoval jsem jednooborovou psychologii na Univerzitě Palackého v Olomouci. Jsem v supervizní části integrativního psychoterapeutického výcviku. V současnosti pracuji jako psycholog a terapeut v Krizovém centru pro děti a rodinu v Jihočeském kraji, z. ů., kde vedu individuální, párové a skupinové konzultace, na ZŠ Pohůrecká jako školní psycholog a poskytuji psychologické poradenství a terapii v soukromé praxi. V KC se podílím se na přípravě a vedení terapeutických programů „Rozvodem bez újmy“ a „Agrese ve vztazích“. Působím také jako lektor kurzů pořádaných Krizovým centrem. Z absolvovaných kurzů: Základy práce s dítětem v krizi, Agrese je OK (prevence násilného chování u dětí), Diagnosticko-terapeutické pískoviště, Násilí ve vztazích a další.

tenklova-eliskaEliška Tenklová
„Jediným učitelem hodným toho jména jest ten, který vzbuzuje ducha svobodného přemýšlení a vyvinuje cit osobní odpovědnosti.“ J. A. Komenský. Jmenuji se Eliška Tenklová. Jsem studentkou třetího ročníku bakalářského studia oboru pedagogika volného času na Teologické fakultě Jihočeské univerzity. Před nástupem na mateřskou dovolenou jsem pracovala jako asistent pedagoga na ZŠ Větrná v Jindřichově Hradci. Práci s dětmi se věnuji od svých 15ti let, kdy jsem začala jezdit na LDT Bílá Skála, vyzkoušela jsem si snad veškeré pozice, které jsou na dětském táboře možné (praktikanta, kuchařka, vedoucí a v posledních třech letech jsem byla součástí vedení tábora II. Běhu na LDT). Dále se podílím na organizaci a realizaci zážitkových kurzů pro dospělé. Ráda poznávám vše nové a objevuji ,,kouzlo“ umění hrát si.

chadt-janJan Chadt
Mé jméno je Jan Chadt, je mi 27 let. Od sedmi let jsem byl součástí organizace Junák a následně Skaut. Od té doby jsem zažil nespočet zážitků jako účastník i vedoucí na táborech, Jsem absolventem bakalářského studia na Jihočeské univerzitě obor psychologie. Baví mě práce s dospívajícími, seberozvojové a zážitkové akce. Absolvuji terapeutický výcvik v Life Dynamic. Pracuji s dětskými skupinami v dětských domovech. A jako lektor v rámci programů prevence rizikového chování. Také se živím v IT oboru jako síťový specialista. Mám rád humor, poznávání nových lidí, miluji hudbu a hru na kytaru.

strouhalova-eliskaEliška Strouhalová
Mé jméno je Eliška Strouhalová, je mi 24 let a jsem studentkou Pedagogické fakulty jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, bakalářského oboru Výchova ke zdraví. V průběhu bakalářského studia jsem se mimo jiné seznámila s teoretickou stránkou výchovy a vzdělávání dětí a praktickou stránku jsem si osvojila v rámci školních praxí i zájmových aktivit. Mimo jiné se věnuji přípravám a realizaci příměstských táborů pro děti ve věku od 3-15 let a působím například jako pedagog v Dětském centru Mláďátka.

marik-martinMartin Mařík
Jmenuji se Martin Marik (26) a od svého dětství jsem byl táborove dítě. V době dospívání se proto mým zaměřením stal Dům Dětí a mládeže v Jindřichově Hradci. Protože mne práce s dětmi naplňovala, tak jsem se stal pedagogem volného času a založil jsem fotografický a kuchařský kroužek pod DDM, které jsem 5 let vedl. Jelikož jsem měl vždy rád šifry a řešení problému, tak jsem zorganizoval dvě šifrovací soutěže pro mládež, kterých se zúčastnilo přes 250 českobudějovických účastníků. I přes to, že dnes pracuji jako marketingový specialista u dvou společností, tak veškerou dovolenou uplatňuji na pobyty s dětmi jako jsou dětské tábory nebo prodloužené víkendové pobyty. PS: Táborový oheň a kytara patří mezi to nejlepší, co může člověk zažít a rád bych to předal dál.

navara-tomasTomáš Navara
Jmenuji se Tomáš Navara, je mi 21 let. Studoval jsem na Gymnáziu Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci a momentálně jsem studentem Geografické kartografie Masarykovy univerzity v Brně. Už čtyři roky jezdím jako oddílový vedoucí na letní tábory Bílá Skála a Svratouch.

Letní tábor Bílá skála na YouTube Letní tábor Bílá skála na Google+ Letní tábor Bílá skála na Facebooku

Máte dotaz? Pište nebo volejte!

E-mail:info@bilaskala.cz
Telefon:+420 773 460 430
+420 773 470 460
Katalog (nejen letních) dětských táborů M-tes je občanské sdružení, které zajišťuje činnost pro děti a mládež. Dětský tábor