Tábor bez obav

Vedoucí/praktikanti

Vedoucí a praktikanti jsou pečlivě vybíráni hlavním vedením daného běhu. Osoby, vykonávající funkce hlavního vedení, vedoucích, praktikantů, jsou buď odchovanci LDT Bílá skála, či jsou to osoby, které byly doporučeny vedoucími hlavnímu vedení. Z tohoto vyplývá, že na pozice, které jsou tak důležité pro organizaci a průběh tábora, se nedostanou neznámí jedinci. Celkově se snažíme, aby se personální obsazení jednotlivých běhů minimálně měnilo. Každý vedoucí a praktikant je povinen předložit potvzení lékaře o schopnosti práce s dětmi a dodržovat své povinnosti. V případě, že vedoucí či praktikant poruší své povinnosti či jinak projeví svojí nekompetentost v rámci svěřené funkce, řeší tento problém hlavní vedoucí. Týmy jednotlivých běhů jsou složeny většinou z vysokoškoláků, pedagogů a studentů gymnázií a jiných maturitních oborů. 

Zajištění zdravotní péče

Personální obsazení funkce zdravotníka se striktně řídí stanovami zákona, viz Zák. 258/2000 Sb. §11 odst. 11 a a 11 c.

Zdravotní rizika si každý zdravotník mapuje již první den pobytu při tzv.filtru, tzn. individuální seznámení zdravotníka s dítětem a jeho zdravotním stavem. Zdravotník předá vedoucímu veškeré zjištěné informace a vedoucí si nastuduje základ dané problematiky. Zdravotník vede podrobnou lékařskou evidenci v podobě zdravotní karty, která je po skončení tábora předána zákonným zástupcům dítěte. Zvláštní zřetel je kladen na děti s různými alergiemi. Prioritou zdravotníka i vedoucích je preventivní předcházení alergickým reakcím. Při všech aktivitách je přítomný zdravotník. Pro urychlení komunikace se používají vysílačky a mobilní telefony. Dostupnost nemocnice, pediatra a jiných ambulancí je jedenáct kilometrů (sídlo je v Jindřichově Hradci). Každý zdravotník na každém běhu je domluven s pediatrickou ordinací.

V minulých letech absolvovali opakovaně náš tábor děti s epilepsií, astmatem, hemofílií. Nejen o tyto děti jsme schopni se PO DOMLUVĚ kompetentně postarat a připravit jim zájímavý a pro ně přiměřený táborový program. Zavolejte nám při odeslání přihlášky!

Koupání

Každý vedoucí při příjezdu na tábor zjišťuje od rodičů plavecké schopnosti dítěte. Děti se smějí koupat pouze se svolením vedoucího a vždy pod dohledem vedoucích. Vedoucí je s dětmi ve vodě vždy přítomen. Některé běhy disponují kvalifikovanými plavčíky. Pro neplavce a pro děti, jejichž plavecké schopnosti jsou spíše sporadické, jsou k dispozici rukávky, plavací kruh a vesta. V případě, že se neplavec nebojí vody, stará se o toto dítě přidělený vedoucí po celou dobu, kdy se dítě nachází ve vodě či v její blízkosti. Jsme si vědomi toho, že koupání je činnost, která je spojená s riziky, a proto k této činnosti přistupujujeme s velkou obezřetností a všichni bez vyjímky dodržujeme stanovená bezpečnostní pravidla. Děti se v rybníce koupou pouze pokud to dovolí počasí, kvalita vody a program tábora.

Úrazy

Ať chceme nebo ne, rizika úrazů číhají na každém kroku a musíme si přiznat, dějí se....bohužel. Ze všech sil se je snažíme minimalizovat a předcházet jim. Děti jsou pod neustálým dohledem ve dne v noci. Neexistuje, aby dítě opustilo kolektiv bez vědomí vedoucího.

Hry jsou přizpůsobeny možnostem dětí, počasí a řadě dalších faktorů tak, abychom předešli vzniku úrazu. Děti jsou hned na začátku tábora instruovány, že veškeré zdravotní obtíže, problémy, musí hlásit vedoucímu a zdravotníkovi.

Na našem táboře se ke každé zdravotní obtíži přistupuje profesionálně a nic se nepodceňuje!

Na rozdíl od škol nemáme povinnost děti úrazově pojistit. Před táborem proto doporučujeme dětem zřídit úrazové pojištění, případně formu pojištění cestovního, které lze uzavřít jen na konkrétní dny a kryje následky úrazů.

Šikana

V rámci čtrnáctidenního tábora se sjedou děti, které se dost často neznají, a jsou v rámci oddílů vedeni ke spolupráci, přátelství. Někdy však může dojít k tomu, že některé děti z různých důvodů do kolektivu nezapadnou a mohou být ostatními dětmi odstrkovány a v krajních případech se může jednat o jednání odpovídající definici šikany. Pro takové chování na našem táboře není místo. Snažíme se těmto případům předcházet a elimonovat je. Základem je všímavost a zkušenosti vedoucího, samozřejmě důvěra dětí ke svým vedoucím a přátelská, bezpečná atmosféra tábora. Zkušené oko vedoucího je vytrénováno všímat si změn chování a agresivity v kolektivu. Již v případě náznaku agresivity (slovní, fyzické) zasahuje vedoucí a jeho úkolem je tento případ vyřešit a tyto projevy chování napravit.

Alkohol, drogy, sex

Strašák všech rodičů. Opět klademe důraz na důvěru mezi vedoucím a dětmi. V tomto případě se vedoucí zaměřují na rizikové skupiny dětí, tedy starší náctileté děti, a v rámci prevence s nimi probírají dopad případného zjištění těchto prohřešků na pobyt na táboře. V případě nalezení jakýchkoliv zakázaných látek nebo předmětů jsou tyto dětem bezodkladně a bez náhrady zabaveny. Neustálý dohled je samozřejmostí, stejně jako pestrý program, aby děti neměly čas na vymýšlení lumpáren. Alkohol, drogy a sex na tábor nepatří a při zjištění těchto prohrešků následuje nekompromisně oznámení události rodičům a okamžitý odjezd domů bez náhrady. Cigarety samozřejmě nevyjímaje, jelikož se neztotožňujeme s myšlenkou, že by tabák měl patřit do životního stylu dětí a mládeže.

Letní tábor Bílá skála na YouTube Letní tábor Bílá skála na Facebooku
LDT BÍLÁ SKÁLA

Máte dotaz? Pište nebo volejte!

E-mail:info@bilaskala.cz
Telefon:+420 773 460 430
+420 773 470 460

HOORAY.cz - Výroba dárků na míru Letní, podzimní, zimní i jarní dětské tábory - akce pro děti na prázdniny Zábava i vzdělávání na jednom místě Dětský tábor