Adaptační kurzy pro třídní kolektivy

Co je adaptační kurz?

Adaptační kurz je forma skupinové práce s třídním kolektivem. U nově vniklých nebo změněných (sloučení tříd, příchod nových nebo odchod stávajících spolužáků) kolektivů je cílem vzájemné seznámení kolektivu žáků a třídního učitele, podpora vytvoření pozitivních vztahů a funkčních pravidel třídy. Žáci si osvojují schopnost spolupráce ve skupině, poznávají ostatní spolužáky a zároveň respektují svoje vlastní hranice a potřeby.

Kdy dělat adaptační kurz?

Zorganizovat adaptační kurz je vhodné zejména v případech, kdy třída zcela nově vzniká, dochází ke spojování tříd nebo když do třídy přicházejí nový spolužáci. Vzhledem k tomu je adaptační kurz vhodný zejména pro 6. ročníky ZŠ a 1. ročníky SŠ.

Adaptační kurz pomáhá také třídám, ve kterých jsou narušeny vztahy, a to jak mezi spolužáky, tak mezi žáky a třídním učitelem nebo dalšími učiteli.

Jak to vypadá? Co se tam dělá?

Adaptační kurzy probíhají standardně mimo prostředí školy jeden až pět dní. Využívají se metody zážitkové pedagogiky, učení hrou a reflexe programu. Kurz má hlavní tematickou linii, která (podobně jako na letních dětských táborech) spojuje programu kurzu do smysluplného celku.

Cíle adaptačního kurzu

Kromě obecných cílů (seznámení spolužáků, vytvoření pravidel třídy, nastartování pozitivních vztahů atd.) je naší prioritou, aby si každé dítě mělo pozitivní interakci s každým spolužákem a třídním učitelem. Tuto pozitivní zkušenost pak může přenést do školního prostředí. Třídní učitel má možnost poznat děti mimo rámec školního prostředí.

Letní tábor Bílá skála na YouTube Letní tábor Bílá skála na Facebooku
LDT BÍLÁ SKÁLA

Máte dotaz? Pište nebo volejte!

E-mail:info@bilaskala.cz
Telefon:+420 773 460 430
+420 773 470 460

HOORAY.cz - Výroba dárků na míru Letní, podzimní, zimní i jarní dětské tábory - akce pro děti na prázdniny Zábava i vzdělávání na jednom místě Dětský tábor